TRAININGEN OP GEBIED VAN COMMUNICATIE

Communicatie kan grofweg worden gedefinieerd als het uitwisselen van informatie. Iedereen communiceert vrijwel de hele dag met zichzelf en de omgeving. Door middel van woorden, houding en gedrag zenden we boodschappen uit. Daarnaast ontvangen we non-stop boodschappen uit onze omgeving waar we een betekenis aan geven. Dit zenden en ontvangen doen we soms bewust maar vaak ook onbewust. Op de communicatielijn van zender naar ontvanger kan gemakkelijk ruis ontstaan. Dat kan leiden tot irritatie, misverstanden en conflict. De basis van effectieve communicatie is bewust communiceren. Mijn workshops en trainingen zijn er daarom in de basis op gericht de bewuste communicatie te ontwikkelen. Hierbij kunnen verschillende gesprekstechnieken een hulpmiddel bieden.

Momenteel verzorg ik de volgende workshops en trainingen op het gebied van communicatie:

Workshop bewust en effectief communiceren (1 dag): In deze workshop word je je bewust van je eigen manier van communiceren, je kwaliteiten en valkuilen in communicatie en leer je hoe je effectiever kunt communiceren.

Training coachende communicatie (2 dagen of 4 dagdelen): Deze workshop richt zich op iedereen die in zijn werk gebruik wil maken van coachings technieken. We gaan in op de basale vaardigheden van de coach zoals een open houding, luisteren, samenvatten, doorvragen, reflecteren en het benoemen van non-verbale communicatie.

Workshop oplossingsgerichte gespreksvoering (1 dagdeel): In deze workshop maak je kennis met de theorie van de oplossingsgerichte gespreksvoering en ga je aan de slag met het oefenen hiermee.

Workshop motiverende gespreksvoering (1 dagdeel): In deze workshop maak je kennis met de essentie van de motiverende gespreksvoering. Je krijgt theorie aangereikt maar gaat vooral oefenen met het toepassen van deze vorm van gespreksvoering.

Alle workshops en trainingen op het gebied van communicatie zijn geschikt voor mensen in functies waarin ze coachend of stimulerend moeten kunnen optreden zoals in de zorg, bij gemeenten of in het onderwijs. Heeft u interesse in deze workshops of training neemt u dan gerust contact met mij op.